Om Häglinge

MOP

Ungdom

Källunda
 

 

 

 

 

 

 

 

Hit CounterHäglinge som ligger mitt i Skåne är en liten by med mycket gamla anor och stenålderslämningar. Häglinge är Sveriges vulkantätaste socken. Lönnebjär är den största vulkanen.
Häglinge församling består av många småbyar och har ett invånarantal om ca 410 personer och en av dessa är den från TV kände bonden Magnus Nyman som varit med och utvecklat MOP, en mobil hydda för ekologisk slaktsvinsproduktion utomhus.